Kultur i Natur på Odensjön i Röstånga, musikaliska stämningskvällar i skymning

Arrangör: Röstånga Turist- och Hembygdsförening

i samarbete med Räddningstjänsten, Hemvärnets Intresseförening, Vuxenskolan, Naturvårdsverket, Svalövs Kommun samt föreningar i byn.